Giải bài tập SGK bài 4 Phép đối xứng tâm – Hình học 11

Bài tập 1 trang 15 SGK Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;3) và đường thẳng d có phương trình \(x-2y + 3 = 0\). Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O. Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Gọi A'(x’; y’) là ảnh của… Read more about Giải bài tập SGK bài 4 Phép đối xứng tâm – Hình học 11

Trắc nghiệm Bài 4 Phép đối xứng tâm – Hình học 11

Câu 1: Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng? A. Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp. B. Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp. C. Hình lục giác đều. D. Hình gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp. Câu 2: Trong… Read more about Trắc nghiệm Bài 4 Phép đối xứng tâm – Hình học 11

Bài 4: Phép đối xứng tâm – Hình học 11

1. Phép đối xứng tâm a) Định nghĩa Ký hiệu: ĐI – I gọi là tâm đối xứng. – Nếu ĐI(H) = H’ thì ta gọi H đối xứng với H’ qua tâm I hay H và H’ đối xứng nhau qua tâm I. – Ta có: ĐI(M)=M’\( \Leftrightarrow \overrightarrow {IM’}  =  – \overrightarrow {IM} \)… Read more about Bài 4: Phép đối xứng tâm – Hình học 11