Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 199 SGK Lịch sử 10 Trình bày hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Hướng dẫn giải Từ thập niên 70 của thế kỉ XIX, trong khi chủ nghĩa tư bản phát triển ngày càng mạnh mẽ ởchâu Âu và Bắc Mĩ, đời sống của công nhân và nhân dân lao… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Lịch sử 10

Bài 39: Quốc tế thứ hai

Tóm tắt lý thuyết 1. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX a. Nguyên nhân Đội ngũ giai cấp công nhân các nước tăng nhanh về số lượng và chất lượng, có điều kiện sống tập trung. Sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản, xu thế độc quyền và chính sách… Read more about Bài 39: Quốc tế thứ hai