Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Sinh học 8

Bài tập 1 trang 127 SGK Sinh học 8 Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận. Hướng dẫn giải chi tiết Qúa trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận: – Máu theo động mạch tới các cầu thận với áp… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Sinh học 8

Bài 39: Bài tiết nước tiểu

Tóm tắt lý thuyết 1. Bài tiết nước tiểu Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận. Sự tạo thành nước tiểu gồm 3 quá trình Quá trình lọc máu (ở cầu thận) → tạo ra nước tiểu đầu.  Quá trình hấp thụ lại những chất cần thiết (ở… Read more about Bài 39: Bài tiết nước tiểu