Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 129 SGK Sinh học 7 So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch? Gợi ý trả lời bài 1 Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tụ bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có những bộ phận phát triển hơn so với xương… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Sinh học 7

Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

Tóm tắt lý thuyết 1. Bộ xương Hình 1: Bộ xương thằn lằn 1- Xương đầu; 2- Cột sống; 3- Xương sườn; 4- Đai chi trước 5- Các xương chi; 6- Đai chi sau; 7- Các xương chi sau; 8- Đốt sống cổ Gồm 3 phần: Xương đầu. Xương thân: Cột sống dài có 8 đốt… Read more about Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn