Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Vật lý 9

Bài tập C1 trang 105 SGK Vật lý 9 Muốn biết ở một điểm A trong không gian có từ trường hay không, ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy có….. tác dụng lên …. thì ở A có từ trường. Hướng dẫn giải  Muốn biết ở một điểm… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Vật lý 9

Bài 39: Tổng kết chương II Điện Từ Học

Tóm tắt lý thuyết Câu 1. Nam châm có mấy cực? Là những cực nào? Tương tác giữa các cực như thế nào? Trả lời. NC có hai cực. Khi để tự do cực luôn chỉ về phía Bắc gọi là cực Bắc (N), cực còn lại là cực Nam (S) Các cực cùng tên… Read more about Bài 39: Tổng kết chương II Điện Từ Học