Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 177 SGK Hóa học 11 Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng. Gợi ý trả lời bài 1 Tên gọi của các chất là: CH3-CH2Cl Etyl clorua CH2=CH-CH2Cl 3-clopropen, anlyl clorua… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Hóa học 11 Cơ bản

Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm, phân loại 1.1. Khái niệm Khi thay thế nguyên tử hidro của phân tử hidrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen của hidrocacbon. Hidrocacbon CH4 CH2=CH2 C6H6 Dẫn xuất halogen CH3Cl, CH3Br, CH2Cl2, CH2ClF CH2=CH2-Cl C6H5Br Thay thế nhóm -OH trong phân tử ancol bằng… Read more about Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon