Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 137 SGK Địa lý 8 Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào? Hướng dẫn giải Thiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo. Tính chất đồi núi.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Địa lý 8

Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết 1. Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa ẩm Là tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam. Thể hiện trong các thành phần của cảnh quan tự nhiên, rõ nét nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều. 2. Việt Nam là một nước ven biển… Read more about Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam