Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Địa lý 12

Bài tập 1 trang 182 SGK Địa lý 12 Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển tổng hợp nền kinh tế. Hướng dẫn giải Vị trí địa lí: Đông Nam Bộ giáp Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Cam-pu-chia và Biển Đông. Trong… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Địa lý 12

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái quát chung Vùng Đông Nam Bộ bao gồm 5 tỉnh: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu Diện tích: 23,6 nghìn km² (năm 2006) Dân số: 12 triệu người (năm 2006) Là vùng kinh tế dẫn đầu cả nước về GDP… Read more about Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ