Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 153 SGK Địa lý 10 Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/người ở các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau: Số máy điện thoại bình quân trên 1000 dân, năm 2001 Số máy điện thoại… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 39 Địa lý 10

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Tóm tắt lý thuyết I. Vai trò của ngành thông tin liên lạc Đảm nhận sự vận chuyển các tin tức nhanh chóng kịp thời. Thay đổi cách tổ chức nền kinh tế thế  giới, thúc đẩy quá  trình toàn cầu hóa. Góp phần giao lưu giữa các địa phương và các nước trên thế… Read more about Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc