Bài 38: Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn

Tóm tắt lý thuyết 1. Tìm hiểu các thao tác giao phấn Bước 1: Chọn cây mẹ, chỉ giữ lại bông và hoa chưa vỡ, không bị dị hình, không quá non hay già, các hoa khác cắt bỏ. Bước 2: Khử đực ở cây hoa mẹ Cắt chéo vỏ trấu ở phía bụng để… Read more about Bài 38: Thực hành Tập dượt thao tác giao phấn