Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Sinh học 6

Bài tập 1 trang 127 SGK Sinh học 6 Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào? Gợi ý trả lời bài 1 Cấu tạo cây rêu rất đơn giản: Rêu có nhiều loại, đều là những thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh,… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Sinh học 6

Bài 38: Rêu – Cây rêu

Tóm tắt lý thuyết 1. Môi trường sống của rêu Hình 1: Môi trường sống của rêu 2. Quan sát cây rêu Hình 2: Cây rêu Rêu ở trên cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì: Rêu chưa có rễ chính thức. Thân và lá chưa có mạch dẫn. Rêu là thực vật đã… Read more about Bài 38: Rêu – Cây rêu