Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Sinh học 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 170 SGK Sinh 12 Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư. Hướng dẫn giải chi tiết Các khái niệm: – Sức sinh sản: là khả năng sinh ra các cá thể mới của quần thể… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Sinh học 12 Cơ bản

Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết 1. Kích thước của quần thể a. Khái niệm kích thước của quần thể Là số lượng cá thể, khối lượng hoặc năng lượng tích luỹ trong các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể. Những loài có kích thước cơ thể nhỏ thường có kích thước… Read more about Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)