Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 198 SGK Vật lý 12 So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch. Gợi ý trả lời So sánh 2 quá trình phóng xạ \(\alpha\) và quá trình phân hạch : Phóng xạ α Phân hạch  –  Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Vật lý 12 Cơ bản

Bài 38: Phản ứng phân hạch

Tóm tắt lý thuyết 1. Cơ chế của phản ứng phân hạch a. Phản ứng phân hạch là gì? Phân hạch là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình (kèm theo một vài nơron phát ra). b. Phản ứng phân hạch kích thích Để có phản ứng phân hạch… Read more about Bài 38: Phản ứng phân hạch