Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 8

Bài tập 1 trang 131 SGK Hóa học 8 Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro. a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra. b) Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 8

Bài 38: Bài luyện tập 7

Tóm tắt lý thuyết 1. Thành phần hóa học định tính của nước gồm hiđro và oxi; Tỉ lệ về khối lượng:  H – 1 phần, O – 8 phần 2. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (như Na, K, Ca…) tạo thành bazơ  tan và hiđro; Tác dụng với một số oxit… Read more about Bài 38: Bài luyện tập 7