Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 11 Cơ bản

Bài tập 1 trang 172 SGK Hóa học 11 So sánh tính chất hoá học của: a. Anken với ankin b. Ankan với ankylbenzen Cho ví dụ minh hoạ. Gợi ý trả lời bài 1 So sánh tính chất hóa học anken và ankin: Đặc điểm Anken Ankin Giống nhau Cộng hiđro Cộng brom (dung… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 11 Cơ bản