Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Địa lý 9

Bài 1 trang 134 SGK Địa Lí 9 Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kỉnh tế biển? Gợi ý trả lời Phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ở nước ta, vì: Phát triển tổng hợp là sự phát triển nhiều ngành, giữa các ngành có mối quan hệ… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Địa lý 9

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo

Tóm tắt lý thuyết I. Biển và đảo Việt Nam 1. Vùng biển nước ta Việt Nam có đường bờ biển dài 3260 km và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2. Biển ấm, có nguồn thuỷ sản phong phú, thềm lục địa có dầu khí, vị trí trên tuyến giao thông biển quốc tế… Read more about Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo