Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 121 SGK Địa lý 7 Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao. Hướng dẫn giải chi tiết Có nhiều hồ rộng và sông lớn. Có diện tích đất nông nghiệp lớn. Có các trung tâm khoa học, ứng dụng công… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Địa lý 7

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

Tóm tắt lý thuyết 1. Nền nông nghiệp tiên tiến Điều kiện tự nhiên: Có nhiều kiểu khí hậu, đồng bằng rộng lớn, hệ thống sông, hồ lớn. Điều kiện xã hội: trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, cơ giới hoá trong nông nghiệp. Phát triển mạnh, đạt trình độ cao. Nền nông… Read more about Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ