Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 191 SGK Lịch sử 10 Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào? Hướng dẫn giải Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa (thành lập năm 1836 ở… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Lịch sử 10

Bài 37: Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Tóm tắt lý thuyết 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen a. Cơ sở tình bạn Mác và Ăng-ghen: C.Mác và Ăng-ghen đều ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động. C.Mác và… Read more about Bài 37: Mác và Ăng-ghen Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học