Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 9

Bài tập 1 trang 111 SGK Sinh học 9 Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là cơ bản? Gợi ý trả lời bài 1 Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng các phương pháp lai hữu tính để tạo… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 9

Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết 1. Thành tựu chọn giống cây trồng Ở nước ta, thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng là chọn giống lúa, ngô và đậu tương. Trong chọn giống cây trồng người ta sử dụng 4 phương pháp chính: Gây đột biến nhân tạo. Lai hữu tính để tạo… Read more about Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam