Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 122 SGK Sinh học 7 Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau. Gợi ý trả lời bài 1 Ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước ở… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 7

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Tóm tắt lý thuyết 1. Đa dạng về thành phần loài Lưỡng cư có khoảng 4000 loài chia thành 3 bộ phân biệt bởi đặc điểm cơ bản của chân và đuôi. Bộ lưỡng cư không đuôi: Số lượng lớn nhất như (ếch đồng, cóc nhà…) Thân ngắn, không đuôi, chi sau > chi trước… Read more about Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư