Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 165 SGK Sinh 12 Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Hướng dẫn giải chi tiết Sự hiếu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng trong chăn nuôi gia… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Tóm tắt lý thuyết 1. Tỉ lệ giới tính Tỉ lệ giới tính là tỉ số giữa số lượng cá thể đực, số lượng cá thể cái trong quần thể. Tỉ lệ giới tính thường xấp xỉ 1/1. Tuy nhiên, trong quá trình sống tỉ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng… Read more about Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật