Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Vật lý 9

Bài tập C1 trang 100 SGK Vật lý 9 Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là thứ cấp) có sáng lên không ? Tại sao ? Hướng dẫn giải chi… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Vật lý 9