Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Vật lý 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 202 SGK Vật lý 10 Mô tả hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. Nói rõ phương, chiều của lực căng bề mặt? Gợi ý trả lời bài 1 Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng Khi phần màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ bị chọc thủng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Vật lý 10 Cơ bản

Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Tóm tắt lý thuyết 1. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. a. Thí nghiệm.   Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ ta thấy vòng dây chỉ được căng tròn.   Hiện tượng cho thấy trên bề mặt màng xà phòng đã có các lực nằm tiếp tuyến với bề… Read more about Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng