Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 165 SGK Hóa học 12 Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau: a) Fe + H2SO4 (đặc) → SO2 + … b) Fe + HNO3 (đặc) → NO2 + … c) Fe + HNO3 (loãng) → NO + … d) FeS2 + HNO3 → NO + Fe2(SO4)3 + …… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nắm Bài tập minh họa 1. Bài tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt – Cơ bản Bài 1: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau: Fe + HCl → B + C                        … Read more about Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt