Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Địa lý 8

Bài tập 1 trang 131 SGK Địa lý 8 Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. Hướng dẫn giải Sinh vật nước ta rất phong phú và đa dạng. Trước hết là sự đa dạng về thành phần loài, sự đa dạng về gen di truyền, sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Địa lý 8

Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết 1. Đặc điểm chung (Lược đồ đất và thực vật) Sinh vật rất phong phú và đa dạng. Đa dạng về thành phần loài và gen. Đa dạng về kiểu hệ sinh thái. Đa dạng về công dụng và sản phẩm. 2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật… Read more about Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam