Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 118 SGK Địa lý 7 Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ. Hướng dẫn giải chi tiết Dưới 1 người/km2 Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa Từ 1 – 10 người/km2: Hệ thống Coóc-đi-e Từ 11 – 50 người/km2: Dải… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 37 Địa lý 7