Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 187 SGK Lịch sử 10 Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời khi nào? Gợi ý trả lời Chủ nghĩa tư bản ra đời và ngày càng phát triển, xã hội ngày càng chia thành hai lực lượng lớn, đối lập nhau về mặt quyền lợi: giai cấp tư sản… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Lịch sử 10

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Tóm tắt lý thuyết  1. Sự ra đời và tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên  Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản.  Nguồn gốc giai cấp vô sản: Nông dân mất ruộng đất… Read more about Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân