Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Sinh học 8

Bài tập 1 trang 114 SGK Sinh học 8 Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ cụ thể. Hướng dẫn giải chi tiết Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau và phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, hình thức lao động và trạng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Sinh học 8

Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống và Nguyên tắc lập khẩu phần

Tóm tắt lý thuyết 1. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau.  Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào Lứa tuổi Giới tính Trạng thái sinh lý Lao động. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể cần đảm bào cân đối thành phần các… Read more about Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống và Nguyên tắc lập khẩu phần