Bài 36: Thực hành Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

Tóm tắt lý thuyết I. Quan sát bộ xương ếch Hình 1: Bộ xương ếch 1- Sọ, 2-Cột sống (có 1 đốt sống cổ), 3- Đốt sống cùng (trâm đuôi) 4- Các xương đai chi trước (đai vai), 5- Các xương chi trước 6-Xương đai hông, 7-Các xương chi sau Hình 2: Xương đai chi trước và… Read more about Bài 36: Thực hành Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ