Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Tóm tắt lý thuyết 1. Cây là một thể thống nhất a. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan ở cây có hoa Hình 1: Sơ đồ cây có hoa I.Rễ II.Lá III.Hoa IV.Quả V.Hạt VI.Thân Các chức năng chính của mỗi cơ quan Đặc điểm chính về cấu tạo… Read more about Bài 36: Tổng kết về cây có hoa