Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Sinh học 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 159 SGK Sinh 12 Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật? A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. B. Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài. C. Các cá thể trong… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Sinh học 12 Cơ bản

Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Tóm tắt lý thuyết 1. Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể a. Khái niệm quần thể Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định. Các cá thể trong quần… Read more about Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể