Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 186 SGK Vật lý 12 Hãy chọn câu đúng. Năng lượng liên kết riêng A. giống nhau với mọi hạt nhân. B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ. C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình. D. lớn nhất với các hạt nhân nặng. Gợi ý trả lời bài… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Vật lý 12 Cơ bản

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân

Tóm tắt lý thuyết 1. Lực hạt nhân Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh). Kết luận: Lực hạt nhân là một loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân, còn gọi là lực tương tác mạnh. Lực hạt… Read more about Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và Phản ứng hạt nhân