Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Hóa học 8

Bài tập 1 trang 125 SGK Hóa học 8 Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Oxit axit, oxit bazơ, nguyên tố, hiđro, oxi, kim loại. Nước là hợp chất tạo bởi hai … là … và … Nước tác dụng với một số … ở nhiệt… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Hóa học 8

Bài 36: Nước

Tóm tắt lý thuyết 1. Thành phần hoá học của nước 1.1. Sự phân huỷ nước 1.1.1. Thí nghiệm Lắp thiết bị điện phân nước (pha thêm 1 ít dung dịch NaOH vào nước) Hình 1: Phân hủy nước bằng dòng điện Video 1: Phân hủy nước bằng dòng điện 1.1.2. Nhận xét Trước khi dòng điện… Read more about Bài 36: Nước