Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Hóa học 10 Cơ bản

Bài tập 1 trang 153 SGK Hóa học 10 Ý nào trong các ý sau đây là đúng? A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được một trong các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. B. Bất cứ phản ứng nào cũng phải… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Hóa học 10 Cơ bản

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.\(\overline v = \frac{{\Delta C}}{t}=\frac{{{C_t} – {C_S}}}{t}\) Ví dụ: Cho phản ứng : Br2 + HCOOH → 2HBr +… Read more about Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học