Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 9

Bài tập 1 trang 133 SGK Địa lý 9 Đồng bằng sông Cửu Long có những điểu kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước? Hướng dẫn giải Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất trong các… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 9

Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết 4. Tình hình phát triển kinh tế a. Nông nghiệp Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước (chiếm 51,1% diện tích và 51,4% sản lượng lúa cả nước). Bình quân lương thực theo đầu người đạt 1066,3 kg, gấp 2,3 lần trung bình cả nước (năm 2002). Là… Read more about Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)