Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 115 SGK Địa lý 7 Quan sát hình 36.1 và 36.2, nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ. Ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu? Hướng dẫn giải chi tiết Địa hình của Bắc Mĩ có cấu trúc khá đơn giản: Phía tây là hệ thống núi trẻ Coóc-đi-e,… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 7