Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 12

Bài tập 1 trang 166 SGK Địa lý 12 Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Hướng dẫn giải chi tiết câu 1 a) Thuận lợi Vị trí địa lí: Kề liền Đông Nam Bộ, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Đông… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 12

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái quát chung Bao gồm 8 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng. Diện tích: gần 44,4 nghìn km2 (năm 2006). Dân số: 8,9 triệu người (năm 2006). Có 2 quần đảo: Hoàng Sa và Trường Sa.… Read more about Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ