Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 141 SGK Địa lý 10 Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? Hướng dẫn giải  Giao thông vận tải ở miền núi được phát triển sẽ thúc đẩy sự giao lưu giữa các địa phương ở… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 36 Địa lý 10

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Tóm tắt lý thuyết I. Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải 1. Vai trò Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường. Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư. Thúc đẩy hoạt… Read more about Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải