Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 182 SGK Lịch sử 10 Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Gợi ý trả lời bài 1 Sau khi đất nước thống nhất (1871), nền kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Lịch sử 10

Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Tóm tắt lý thuyết I. Nước Anh 1. Tình hình kinh tế Đầu thập niên 70 của thế kỷ XIX, nền công nghiệp Anh vẫn đứng đầu thế giới. Sản lượng than của Anh gấp 3 lần Mĩ và Đức; sản lượng gang gấp 4 lần Mĩ và gần 5 lần Đức. Về xuất khẩu… Read more about Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa