Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Sinh học 9

Bài tập 1 trang 104 SGK Sinh học 9 Ưu thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên? Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? Gợi ý trả lời bài 1 Ưu thế lai là hiện… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Sinh học 9