Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 115 SGK Sinh học 7 Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước? Gợi ý trả lời bài 1 Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước. Da trần, phu chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Sinh học 7