Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 154 SGK Sinh 12 Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó. Bảng. Ảnh hưởng của một số… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Sinh học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Tóm tắt lý thuyết 1. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái a. Môi trường sống Khái niệm môi trường sống: Môi trường sống là phần không bao quanh sinh vật mà ở đó các yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sự sinh trưởng, phát… Read more about Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái