Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Vật lý 12 Cơ bản

Bài tập 1 trang 180 SGK Vật lý 12 Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai? 1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A. 2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn. 3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn. 4. Điện tích hạt nhân… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Vật lý 12 Cơ bản

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Tóm tắt lý thuyết 1. Cấu tạo hạt nhân: a. Cấu tạo hạt nhân: Gồm các nuclôn chia thành 2 loại:  1 hạt nhân có:  b. Kí hiệu hạt nhân: Kí hiệu hạt nhân trùng với kí hiệu của nguyên tử, thêm 2 chỉ số Z và A. Kí hiệu: \(_{Z}^{A}\textrm{X} \ \rightarrow \ _{8}^{16}\textrm{O}; \… Read more about Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân nguyên tử