Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Tóm tắt lý thuyết 1. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1.1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử Trong HCHC cácbon luôn có hoá trị (IV), H (I), O (II). Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng Mỗi liên kết được biểu… Read more about Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ