Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 12 Cấu hình electron của Cu2+ là: A. [Ar]3d7.               B. [Ar]3d8.                 C. [Ar]3d9.                  D. [Ar]3d10. Gợi ý trả lời bài 1 Nhận định & Phương pháp Sự… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Hoá học 12 Cơ bản & Nâng cao

Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng

Tóm tắt lý thuyết 1. Đồng a. Vị trí trong Bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử Kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm IB, Chu kỳ 4, Số hiệu NT là 29 Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d104s1. hoặc: [Ar]3d104s1. b. Tính chất vật lí Quan sát một cây Bonsai làm bằng Đồng:  Là kim loại màu… Read more about Bài 35: Đồng và hợp chất của Đồng