Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Địa lý 7

Bài tập 1 trang 112 SGK Địa lý 7 Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ? Hướng dẫn giải chi tiết Lãnh thổ châu Mĩ kéo dài từ vòng cực Bắc đến vùng cận cực Nam khoảng 125 vĩ độ. ——————————————— Bài tập 2 trang 102 SGK Địa lý 7 Các luồng… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Địa lý 7

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Tóm tắt lý thuyết 1. Một lãnh thổ rộng lớn Châu Mĩ rộng 42 triệu Km2, nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây. Trải dài từ vòng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam. Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương,phía Đông giáp Đại Tây Dương. Kênh đào Pa-na-ma… Read more about Bài 35: Khái quát châu Mĩ