Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Địa lý 10

Bài tập 1 trang 137 SGK Địa lý 10 Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội. Hướng dẫn giải Dịch vụ là ngành phục vụ cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt.… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 35 Địa lý 10

Bài 35: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ

Tóm tắt lý thuyết I. Cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ Khái niệm dịch vụ Là hoạt động kinh tế xã hội, có tạo ra giá trị mà không nằm trong lĩnh vực nông – lâm ngư nghiệp; công nghiệp xây dựng cơ bản, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh… Read more about Bài 35: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụ