Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Lịch sử 10

Bài tập 1 trang 173 SGK Lịch sử 10 Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa? Hướng dẫn giải chi tiết Các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa vì: Các thuộc địa có vai trò quan trọng đối với các đế… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Lịch sử 10

Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Tóm tắt lý thuyết 1. Những thành tựu về khoa học- kĩ thuật cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX a. Vật lý Phát minh về điện của các nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới. Phát hiện… Read more about Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa