Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Tóm tắt lý thuyết 1. Hiện tượng thoái hoá 1.1. Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn là hiện tượng các cá thể của thế hệ kế tiếp có sức sống dần biểu hiện các dấu hiệu như phát… Read more about Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần