Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Sinh học 7

Bài tập 1 trang 112 SGK Sinh học 7 Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sống đến cấu tạo và tập tính của cá? Gợi ý trả lời bài 1 Ở những điều kiện sống khác nhau, thì cấu tạo cơ thể và tập tính hoạt động của cá cũng khác… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 34 Sinh học 7

Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Tóm tắt lý thuyết 1. Đa dạng về thành phần loài và môi trường sống Động vật có xương sống có hai lớp chính: Lớp Cá sụn: chỉ mới phát hiện khoảng 860 loài gồm Sống ở nước mặn và nước lợ Có bộ xương bằng chất sụn Có khe mang trần, da nhám, miệng… Read more about Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá